AKILLI ŞEHİRLERDE SU YÖNETİMİ FUARI

02-04 KASIM 2017 – İZMİR

 

Günümüzde ‘Akıllı şehir’, şehircilik, mimarlık ve şehir altyapılarına ilişkin mühendislik alanlarında, günlük yaşantımızın artık ayrılmaz bir parçası olan konum belirleme ve coğrafi bilgi sağlama amaçlı yazılımların yaygın olarak kullanıldığı, bilgiye ulaşımın demokratikleştiği, güçlü bilgi-işlem ağlarının üzerine kurulu şehir algısını da aşan bir kavramdır.

 

Yerel yöneticiler, yatırımcılar ve politikacılar şehirlerinin rekabetçiliğini ve sürdürülebilir büyüme kapasitesini geliştirebilmek amacıyla, barınma, ekonomi, kültür, sosyal ve çevresel koşulların kalite düzeyini yükseltmek için çalışmaktadırlar. Böylesine yüksek hedefler şehirlerin küresel ölçekte akıllı hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

En geniş kapsamlı anlamıyla bir ‘akıllı şehir’, güçlü altyapıları ile çevreye karşı duyarlı ve bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla şehir hizmetlerine kolay erişilebilen bir kentsel yerleşimdir. Aynı zamanda, şehirde yaratıcı bir sınıfın varlığı ve etkinliği, eğitim düzeyi, yerelleşmiş bilgi üreticilerinin ve girişimcilerin varlığı gibi şehrin insan ve sosyal sermayesi de ‘akıllılık’ da önemli unsurlardır. Dahası akıllı bir şehir, yüksek kalitede bir şehir yaşamına öncülük edecek katılımcı yönetimiyle, akıllı ekonomisiyle, akıllı kent hareketliliğiyle, doğal kaynakların akıllı bir çevre stratejisiyle yönetimiyle ve onun özgür, bağımsız ve farkındalığı yüksek yurttaşlarıyla mümkündür.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) kuruluşunun 30. Yılı kapsamında ve İZSU tarafından güncel temalara dayalı olarak iki yılda bir düzenlenen Su Kongrelerinin dördüncüsü olarak tasarlanan IV. Uluslararası Su Kongresi: Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi, yurtiçi ve yurtdışından konuyla ilgili uzmanların güncel araştırmalarının sonuçlarının ilgili kamuoyuyla paylaşılacağı, şehir suyu altyapısının akıllı yönetimine ilişkin bir sinerjinin oluşacağı bir ortam yaratacaktır.